Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 2 lipca  2015 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół w Otrębusach przy ul. Piaseckiego 2.
 
 Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Przedstawienie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
4.      Wizyta w nowo powstałym budynku gimnazjum.
5.      Omówienie potrzeb remontowych starego budynku szkoły po przeniesieniu gimnazjum
6.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.      Zamknięcie posiedzenia.
           
                                                                                 
                                                                 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
                                                                                        /-/ Małgorzata Kucharska