Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 26 sierpnia 2015 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (pok. nr 005) w Brwinowie.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Sprawy bieżące.
4.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Marek Winiarski