Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie zadania przebudowy zlokalizowanych w Brwinowie ul. M. Konopnickiej, ul. Borkowej oraz części ul. Kępińskiej i części ul. J.I. Kraszewskiego w związku z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego
 
Aldona Górniak