Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 2 października 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Analiza możliwości realizacji programu oświetlenia ulic w gminie Brwinów.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 

 
Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Finansów
 
/-/ Zbigniew Bartosik