Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 21 października 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji inwestycji związanych z realizacją oświetlenia ulicznego.
  4. Wyjaśnienie spraw związanych z realizacją przedszkola przy ul. marsz. J. Piłsudskiego
    w Brwinowie.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 
 

Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Finansów
 
/-/ Zbigniew Bartosik