Połączone posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu z Komisją Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 26 listopada 2015 r. o godzinie 18:30 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2016 rok.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.
 

                                               Przewodnicząca Komisji                                 Przewodniczący Komisji
                                                               Kultury, Oświaty i Sportu                                Inwestycji i Finansów
 
                                                               /-/ Małgorzata Kucharska                                              /-/ Zbigniew Bartosik