Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2019
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji