Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godzinie 07:30, w sali konferencyjnej przy ulicy Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały.

4. Zamknięcie posiedzenia.