Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 18.00, w sali OSP przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Omówienie i zaopiniowane projektów uchwał.

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak