Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 14 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00, w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 5.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - przeprowadzenie wywiadu z Burmistrzem, bądź osobą wskazaną przez Burmistrza, w sprawie Pani Elżbiety B., zamieszkałej w Mosznie Parceli 49A.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.