W trybie określonym w § 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 213 poz.7206, z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 08.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

3.1. zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM0006.103.2019);
3.2. zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM0006.104.2019);
3.3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 28 w Brwinowie (RM0006.102.2019).

4. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Brwinowie
/ - / Sławomir Rakowiecki