Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Zapoznanie się z sytuacją dot. gospodarowania odpadami na terenie gminy Brwinów

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski

5. Zamknięcie posiedzenia


Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak