Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godz. 19.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z kontroli wykonania inwestycji przebudowy ul. Wolności w Parzniewie na odcinku od ul. Solidarności do ul. Młodości.
  4. Omówienie planu pracy na II półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.