Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 20 maja 2019 r. o godz. 19.00 w pokoju nr 5 Urzędu Miasta Brwinowa przy ulicy Grodziskiej 12.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Prace nad opinią do przedłożonego przez Burmistrza Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.