Posiedzenie połączonych Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się 13 maja 2019 r.o godz. 18:15 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie wniosku o wsparcie w wydaniu książki „Dawno temu w Brwinowie ...”
  4. Zatwierdzenie koncepcji adaptacji budynku przy ul. Wilsona 2 na bibliotekę.
  5. Omówienie uchwał.
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji,                                          Przewodnicząca

Gospodarki i Finansów                         Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

                                                        Rady Miejskiej w Brwinowie

 /-/ Grzegorz Matysiak                                                                                 

                                                       /-/  Małgorzata Kucharska