Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 w Brwinowie pokój nr 5.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

/-/ Maciej Żukowski