IV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 16.30 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

 

 • reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr III.15.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023”;
 • nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Koszajec-Wieś;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12
  i 477/13;
 • reasumpcji Uchwały Nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczącej wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023;
 • wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów;
 • dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia ścieków na terenie gminy Brwinów określonej przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie;
 • dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów- Osiedle „Słoneczne” w Kaniach określonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Budowlane „DOMEX-BIS” Sp. z o.o.;
 • zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025;
 • zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.;
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na zaprojektowaniu i budowie przepustu wraz z fragmentem ścieżki rowerowej łączącego nowo wybudowaną ścieżkę rowerową z drogą powiatową nr 4108W na działce nr 195/2 obręb 0009 Kotowice;
 • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dot. budowy drogi o dł. 700 mb łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i nr 718 na granicy Domaniewa i Miasta Pruszkowa wraz ze skrzyżowaniami;
 • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Pszczelińskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wspólną i ul. Peronową;
 • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie;
 • przyjęcia planu pracy na I półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.
 1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki

pdf

Uchwała 5.1

Rozmiar: 57.20 kb
pdf

Uchwała 5.2

Rozmiar: 270.56 kb
pdf

Uchwała 5.3

Rozmiar: 458.99 kb
pdf

Uchwała 5.4

Rozmiar: 80.00 kb
pdf

Uchwała 5.5

Rozmiar: 267.11 kb
pdf

Uchwała 5.7

Rozmiar: 96.83 kb
pdf

Uchwała 5.6

Rozmiar: 108.91 kb
pdf

Uchwała 5.8

Rozmiar: 180.49 kb
pdf

Uchwała 5.9

Rozmiar: 441.51 kb
pdf

Uchwała 5.10

Rozmiar: 94.52 kb
pdf

Uchwała 5.11

Rozmiar: 105.51 kb
pdf

Uchwała 5.12

Rozmiar: 94.94 kb
pdf

Uchwała 5.13

Rozmiar: 88.57 kb
pdf

Uchwała 5.14

Rozmiar: 71.53 kb