LXIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji która odbędzie się 13 września  2018 r. o godz. 1700 w  sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019, dla zadania pn. „Budowa II etapu ul. Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141Wi 3124W (RM.0006.92.2018);
  • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.93.2018).

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                   

Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Małgorzata Kucharska