Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 28 marca 2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z działalnością MIR na rzecz rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego

 

/-/ Aldona Górniak