Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 29 stycznia 2018 r. o godzinie 18:00 w sali na Sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja o bieżącej działalności Spółki Wodnej i planach na 2018 r.
  4. Sprawy mieszkańców.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego

 

/-/ Aldona Górniak