Zapraszam na LII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 roku (środa ) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy Brwinów pisma w sprawie podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na rok 2018 (RM.0006.147.2017);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Moszna – Wieś oznaczonej, jako działki ewidencyjne o numerach 263/5 i 262/3, w drodze bezprzetargowej (RM.0006.148.2017);
  • zmiany uchwały Nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2017-2025 (RM.0006.149.2017);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 28 grudnia 2016 r. (RM.0006.150.2017);
  • zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.151.2017);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.152.2017);
  • ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (RM.0006.153.2017).

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

                                                                                                  P r z e w o d n i c z ą c y

                                                                                              Rady Miejskiej w Brwinowie

                                                                                    / - / Sławomir Rakowiecki

pdf

6.2

Rozmiar : 706.86 kb
pdf

6.1

Rozmiar : 6.98 mb
zip

6.3

Rozmiar : 7.89 mb
zip

6.4

Rozmiar : 5.95 mb
zip

6.5

Rozmiar : 6.66 mb
zip

6.6

Rozmiar : 5.36 mb
pdf

6.7

Rozmiar : 6.41 mb