Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 4 grudnia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2018 w części zainteresowania komisji.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

i Porządku Publicznego

 

/-/ Maciej Szmyt