Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego  odbędzie się 28 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok w działach będących przedmiotem zainteresowania Komisji.
  4. Sprawy mieszkańców.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,

Środowiska i Ładu Przestrzennego

Aldona Górniak