Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 2 listopada 2017 r. o godzinie 18:15  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego

 

/-/ Maciej Szmyt