Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 28 września  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie izaopiniowanie realizacji budżetu w I poł. 2017 r.
  4. Omówienie izaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  6. Zamknięcie posiedzenia.


           
                                                                           

Przewodniczący Komisji Inwestycji                                              Przewodnicząca Komisji Rolnictwa

                 i Finansów                                                                        Środowiska i Ładu Przestrzennego

    /-/ Grzegorz Matysiak                                                                    /-/ Aldona Górniak