Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 27 marca 2017 r. o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Ustalenie planu pracy komisji na 2017 rok.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

   Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku   Publicznego

     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Maciej Szmyt