Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 15 marca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z planem funkcjonalno-użytkowym pałacu Wierusz-Kowalskich.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Inwestycji i Finansów
Grzegorz Matysiak