Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 25 stycznia  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Inwestycji i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak