Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 26 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Zaopiniowanie projektów uchwał.
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska