Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów  odbędzie się 7 grudnia  2016 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

  2. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Wypracowanie stanowiska w sprawie pisma skierowanego do Komisji przez Stowarzyszenie Osiedle Słoneczne.
  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu i WPF na 2017 r.
  1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  1. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 Przewodniczący Komisji Inwestycji                

                i Finansów                                                              

       /-/ Grzegorz Matysiak