Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów  odbędzie się 21 czerwca 2016 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji                

            i Finansów                                                              

    /-/ Grzegorz Matysiak