Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 31 marca 2016 r. o godz. 19:00 w sali przy Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się Komisji z planowanym zakresem prac oświetleniowych w roku 2016.
  4. Zapoznanie się Komisji ze stanem dróg gminnych w układzie terytorialnym oraz przedstawienie zakresu remontu dróg na rok 2016.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6.  Zamknięcie posiedzenia

 


Przewodniczący Komisji

Inwestycji i Finansów

/-/ Zbigniew Bartosik