Uprzejmie zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Skarbu z Komisją Inwestycji, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2012 roku (czwartek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12.


 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-)  Andrzej Guzik

Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej w Brwinowie            
/-/ Dariusz Krzemiński