Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 roku (piątek) o godz. 18.00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Informacja Skarbnika Gminy w sprawie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów za 2012 r.
4.       Zaopiniowanie projektów uchwał.
5.       Sprawy bieżące.
6.       Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 Przewodniczący Komisji Skarbu
 Rady Miejskiej w Brwinowie
 (-)  Andrzej Guzik