Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 18 marca 2013 r.   o   godz. 18.00  w   siedzibie  Urzędu  Gminy   przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Henryk Tybuś