Serdecznie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 15 kwietnia 2013 r. o godzinie 17:15 pod adresem Moszna 49a.


Porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3) Wizyta w budynku Moszna 49a.
4) Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji Spraw
Społecznych i Porządku  
 Publicznego w Brwinowie

/-/ Maciej Szmyt