Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 roku o godz. 19.00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.   Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-)  Andrzej Guzik