Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 22 października 2013 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska

i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak