Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 24 stycznia 2014 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 1.

Porządek obrad:

 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zapoznanie się z dokonaniami i planami na przyszłość dyrektor Biblioteki.
4.      Omówienie planów dotyczących współpracy Biblioteki z Radą Miejską w Brwinowie.
5.      Zaopiniowanie ewentualnych uchwał skierowanych do Komisji.
6.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i    Sportu

Rady Miejskiej w Brwinowie
 /-/  Andrzej Precigs