Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 4 marca 2014 r. o godzinie 18:30 w sali na stadionie miejskim przy ul Turystycznej 4.

Porządek obrad:

 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
4.      Przygotowanie planu pracy Komisji na 2014 rok.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i    Sportu

Rady Miejskiej w Brwinowie
                      
 /-/  Andrzej Precigs