Połączone posiedzenie Komisji Skarbu z Komisją Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się 26 czerwca 2014 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.  
 3.  Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 5.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie

(-)  Andrzej Guzik