Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się 13 sierpnia 2014 r. o godz. 18:00 ( posiedzenie wyjazdowe)


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Wizytacja wybranych inwestycji gminnych.
4.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz KrzemińskiUwaga.
Posiedzenie wyjazdowe. Spotykamy się w Urzędzie przy ul Grodziskiej 12 o godz. 18.00.