Posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. o godz. 19:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 
 
1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3 Zaopiniowanie projektów uchwał.
4 Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
             /-/  Rafał Wysocki