Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 7 listopada 2014 r. o godzinie 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Podsumowanie działalności Komisji w VI kadencji.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

 
                   Przewodniczący
           Komisji Kultury, Oświaty i    Sportu

               Rady Miejskiej w Brwinowie
                      
       /-/  Andrzej Precigs