Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 27 stycznia  2015 r. o godz. 18:00 w  fili Samorządowego Przedszkolan nr 1 przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 19 w Brwinowie. 

Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwały.
4.      Dyskusja na temat bieżących potrzeb placówki.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                         
 

Przewodnicząca
 Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
 Rady Miejskiej w Brwinowie
    /-/  Małgorzata Kucharska