Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 9 czerwca 2015 r. o godzinie 16:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie proponowanych stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
  4. Omówienie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Finansów
 
/-/ Zbigniew Bartosik