Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 23 czerwca 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie projektów uchwał.
  4. Analiza finansowa realizacji budżetu gminy Brwinów w 2014 roku.
  5. Czyste Życie – omówienie.
  6. Omówienie odpowiedzi na wniosek radnego Andrzeja Guzika.
  7. Organizacje sportowe działające na terenie gminy Brwinów.
  8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów
                             Rady Miejskiej w Brwinowie
                           (-) Zbigniew Bartosik