Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 2 września 2015 r. o godzinie 17:30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie.
 
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Stan przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego po przeprowadzonych remontach.
O godzinie 18:30 nastąpi Przeniesienie  posiedzenia Komisji do Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 11.
4.      Stan przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego po przeprowadzonych remontach.
5.      Przygotowanie pozostałych szkół i przedszkoli do pracy w nowym roku szkolnym.
6.      Analiza wykonania budżetu jednostek za I  półrocze.
7.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8.      Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu

/-/ Małgorzata Kucharska