Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 30 września 2015 r. o godzinie 19:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego
 
Aldona Górniak