Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 14 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00, w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 5.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 12 sierpnia 2019 r. o godz. 18.30, w Mosznie Parceli 49 A.

W trybie określonym w § 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 213 poz.7206, z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 08.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 31 lipca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 18 lipca 2019 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, Brwinów. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 02 lipca 2019 r. o godz. 19.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godz. 19.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w  dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 18.00,  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.